Aktiivisen Rock-yhtyeen Markkinointi Suunnitelma osa 1

Aktiivisen Rock-yhtyeen Markkinointi Suunnitelma os

Sinulla on bändi, muttei hajuakaan siitä, miten päästä keikoille. Unelmissasi näet itsesi tekevän keikkailua päätyöksesi ja nyt ollaan vielä kaukana siitä. Lähibaari on luvannut muutaman keikan bändillenne vuoden aikana, mutta tavoitteet ovat paljon korkeammalla. Miten tavoittaa ravintola- ja matkailuala ja saada lisää esiintymisiä? Tässä pieni kooste markkinointi suunnitelmaa varten.

Mikä on markkinointi suunnitelma?

Markkinointi suunnitelma on pitkän ajan tähtäin, miten ja missä bändi näkyy ja miten keikkoja aktiivisesti haetaan. Markkinointi suunnitelma tulisi olla bändin yhteinen suunnitelma, jossa otetaan huomioon jokainen bändin jäsen ja kuinka he toiminnallaan voivat vaikuttaa bändin menestymiseen. Markkinointisuunnitelman ei pitäisi jäädä yhden ihmisen käsiin ja tehtäväksi, vaan tulisi olla toteutettavissa kaikkien mukana olevien taholta, koska muuten sen tavoite ei täyty. Se mitä markkinointi suunnitelmaa varten pitäisi miettiä ja pohtia on muun muassa se, että minkälainen on markkinoinnin kohderyhmä. Tässä tapauksessa, jos puhutaan rock bändin markkinoinnin kohderyhmästä, on se silloin pääsääntöisesti ravintolat ja tapahtuman järjestäjät. Markkinointi suunnitelmassa kuitenkin pitäisi mahdollisimman tarkasti pohtia ja kirjoittaa ylös vieläkin tarkemmin se kohderyhmä mikä on kaikkein tärkein ja aivan todellinen potentiaalinen asiakas. Luultavammin konemusiikki tapahtuman tapahtumanjärjestäjä ei ole kiinnostunut kuitenkaan rock bändistä. Samoin kuin ei varmasti jazz klubin omistajakaan eikä välttämättä pop musiikkiin keskittyvä karaoke baarikaan. Näin ollen se asiakasmassa, mikä kuuluu kaikkein potentiaalisimpiin pitää osata erotella joukosta. Jos tätä ei tehdä, syntyy liian laaja ja kaukainen suunnitelma. Rock bändin markkinointi suunnitelman kohderyhmäksi on hyvä luokitella pop ja rock musiikkiin keskittyvät baarit, pubit, yökerhot ja tapahtumat. Näiden lisäksi esimerkiksi laivayhtiöt ja lähimaiden tapahtumajärjestäjät ja festivaalien järjestäjät voivat olla kohdelistalla. Sen lisäksi, on hyvä huomioida se, että kuinka kauas bändi on valmis lähtemään keikalle. Tapahtumaa varten varmasti voidaan lähteä kauemmaksikin, sillä tapahtumat usein tuovat uusia faneja ja kuuntelijoita sekä julkisuutta bändille, mutta jos kuvitellaan bändin olevan Tampereen seudulta, onko kuinka järkevää yhtä baarikeikkaa varten lähteä Rovaniemelle soittamaan? Kun kohderyhmä on hyvin tarkasti päätetty, voidaan lähteä suunnittelemaan, miten kyseiselle kohderyhmälle lähdetään markkinoimaan bändiä.

Markkinoinnin materiaalit

Se miten ja mitä markkinointia varten täytyy tehdä ja hankkia on aivan bändin tarpeista kiinni. Jos bändiltä löytyy jo useita eri videoita ja äänitettyjä kappaleita, voidaan niitä käyttää referenssinä markkinoinnissa. Jos näitä ei kuitenkaan ole kertynyt vielä ollenkaan tai hyvin vähän, silloin jonkinlaista video tai musiikki materiaalia on tuotettava markkinointia varten sillä ilman sitä, ei bändin ole helppo saada yhtäkään keikkaa, jos musiikkia ei ole kuunneltavissa ja bändin esiintymistä nähtävillä missään. Omat kotisivut, jotka ovat helppo tehdä usein itse ja ilmaiseksi on tärkeät, sillä niillä luodaan imagoa ja esitellään toimintaa, päivitellään keikkakalenteria ja luodaan kuvaa järjestäytyneestä ja organisoidusta toiminnasta. Bändi, jolla ei nykypäivänä vielä ole omia kotisivuja mielletään usein aloittelevaksi niin kutsutuksi kellari bändiksi ja sellaisen on vaikea saada keikkaa luotettavuuden ja ammattitaidottomuuden kuvan vuoksi. Siksi imago ja kuva bändistä täytyy olla kunnossa ennen kuin sitä lähdetään markkinoimaan. Ennen isompia mainostuksia ja markkinointia kannattaa myös tarkastaa minkälainen on bändin yleinen näkyvyys sosiaalisessa mediassa, arvosteluissa ja ihan vaan Googlettamalla. Jos internetistä löytyy jotain älyttävää tietoa tai sellaista mitä ei haluta siellä näkyvän on asiasta pyrittävä päästä eroon ennen kuin markkinoidaan, jotta kuva bändistä säilyy puhtaana.